logo vriendenvanmeerzoo

IUS (invasieve verordening)

Ingegaan op: woensdag 03 Augustus 2016

Heeft u IUS dieren (voor soorten klik hier) dan geldt beginnend 3 augustus 2016 een verbod op bezit, kweek, importeren en exporteren van deze soorten. Dit is wettelijk en zelfs Europees vastgelegd op de zogenaamde Unielijst. Reden hiervoor is dat deze dieren onder de invasieve soorten vallen en veelal in de natuur worden gedumpt of ontsnappen. Deze soorten kunnen daarmee grote schade aanrichten op lokaal niveau. Daarnaast is het voor het welzijn van deze dieren slecht aangezien deze van nature niet voorkomen in de Europese natuur.

Wat moet ik doen als ik zo’n soort dier heb?

Particulieren kunnen gebruik maken van de overgangsregeling. Hierbij geldt dat wanneer u al een schildpad voor 3 augustus 2016 had, dat u deze mag houden totdat deze overlijdt. Daarbij geldt dat de schildpadden op geen mogelijkheid mogen kunnen ontsnappen. Een standaard tuinvijver zonder goede omheining is daarom niet meer toegestaan.

Bewijzen dat u vóór de aangegeven periode het dier al had

Om aan te kunnen tonen dat u voor de genoemde datum (voor soorten klik hier) het dier al in bezit had, is het belangrijk dat u hiervoor bewijs gaat verzamelen. Maak daarbij ook alvast foto’s van het dier of laat het dier chippen. Daarnaast is het belangrijk documentatie te verzamelen over de ouderdom van de schildpad, bijvoorbeeld, dierenartsrekeningen, rekening voor voeding of aanschaf toebehoren en eventueel met datum aantoonbare foto’s en/of gebeurtenissen. Hoe meer bewijs des te beter het is.

U wilt uw dier mogelijk wegdoen?

Overdragen naar een andere particulier is alleen toegestaan indien het dier vóór het verbod in het jaar is geboren, daarnaast moet u zoveel mogelijk bewijs aanleveren die dit kan bevestigen. U mag geen geld vragen voor de overdracht en dier en u dient een eigendom overdracht formulier op te maken tussen u en de nieuwe houder.

Daarnaast kunt u de schildpad onderbrengen bij een organisatie met een IUS ontheffing. U ontvangt dan een afstandscontract van ons waarmee u gevrijwaard bent voor consequenties. Zet uw dier a.u.b. niet uit in de natuur, de overheid is namelijk vanaf de genoemde datum gerechtigd om eventueel gevonden dieren te euthanaseren. Dit geldt ook voor deze soorten dieren die bij particulieren in beslag worden genomen. Bijvoorbeeld door huisvesting waarbij het dier kan ontsnappen of dieren die ná deze datum zijn afgeschaft. Daarnaast is het regelrechte dierenmishandeling om een dier uit te zetten in een voor hem vreemde natuur. Zij kunnen lijden onder ons Zeeklimaat, verhongeren en ontwikkelen misschien andere klachten.