logo vriendenvanmeerzoo


ANBI

Sinds april 2014 is Stichting Vrienden van MeerZoo erkend als ANBI. Een ANBI is een Algemeen nut beogende instelling. Bedrijven kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.

Als een goed doel de ANBI-status heeft weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van stichting vrienden van Meerzoo.

Voor u betekent dit dus dat u, onder voorwaarden, schenkingen die u aan ons doet kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Meer informatie op de site van de de belastingsdienst (klik hier).