logo vriendenvanmeerzoo

Bestuur

Stichting Vrienden van Meerzoo heeft een bestuur dat er enerzijds alles aan doet om zoveel mogelijk doelen van de Stichting te realiseren en anderzijds erop toeziet dat de inkomsten en uitgaven van de Stichting op de juiste manier in balans zijn. Het bestuur luistert bij het ontwikkelen van haar beleid en plannen naar de wensen en verwachtingen van de bezoekers en de vrijwilligers van dierenpark Meerzoo .

Het bestuur vergadert 1 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang besproken, worden ideeën doorontwikkeld en getoetst en worden besluiten genomen.

Het bestuur kan altijd hulp gebruiken bij het uitgevoerd krijgen van acties en activiteiten.
Als je daaraan een bijdrage wilt leveren, neem dan gerust contact met ons op.

Taakverdeling

Voorzitter en coördinator vrijwilligers Jan van het Meer CE Herpeten - CE Zoogdieren - CE Vissen - CE Vogels
Secretariaat  ilke Haadsma
PR en coördinator vrijwilligers Ilke haadsma
Penningmeester Mandy Krol
Algemeen bestuurslid (Beheer dieren (voer en collectie) Theo Ruiter CE Herpeten - CE Zoogdieren - CE Vissen - CE Vogels
Algemeen bestuurslid gezondheid (Dierenarts) Peter van Baren Dierenarts (overige dieren)  CE Herpeten
Algemeen bestuurslid (algemene diensten) Jeffrey van het Meer CE Herpeten - CE Zoogdieren - CE Vissen - CE Vogels