logo vriendenvanmeerzoo

St. vrienden van Meerzoo heeft op dit moment twee soorten vergunningen.

1. Vergunning voor het opvangen van exotische dieren uit de groepen reptielen, vogels en zoogdieren. 

2. Vergunning voor invasieve exoten. Deze soorten worden bepaald door Europese wetgeving.

Een exoot is een plant, dier, of een ander organisme, dat van nature niet in Nederland voorkomt. Deze exoten komen door menselijk handelen in ons land terecht. Het gaat hierbij niet om soorten die elders in Europa inheems zijn en door klimaatsverandering oprukken naar Nederland.

Een klein deel van de exoten voelt zich prima thuis in zijn nieuwe omgeving. Deze soorten kunnen zich vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dit zijn de zogenaamde invasieve exoten.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten