logo vriendenvanmeerzoo

 

 

Vrijwilligers Reglement
Huisreglement voor de vrijwilligers van vrienden van MeerZoo

Minimale leeftijd 14 jaar. Onder de 14 jaar kunnen helpers aangenomen worden als aspirant helper en kunnen dan onder begeleiding van een volwassen helpen. Voor jeugdigen zijn diverse werkzaamheden niet of alleen onder voorwaarden toegestaan. Het is verboden voor jeugdigen de volgende werkzaamheden te verrichten: -werk met gevaarlijke stoffen (geneesmiddelen) -werk met teveel geluid -werk met bepaalde trillingen -werk uit tillen van zware lasten -werk met gevaarlijke machines (tractor, maaimachine) -werk waarbij valgevaar tot ernstig letsel of verdrinking kan leiden (in de buurt van de vijver komen) -sloopwerkzaamheden -werk waarbij gevaar bestaat bedolven te worden -werk in de mestput. Kinderen tot 16 jaar mogen in principe geen arbeid verrichten

 • Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in functieomschrijvingen.
 • In verband met de planning van het vrijwilligerswerk moet men zich van tevoren uitspreken over het tijdstip wanneer men vrijwilligerswerk komt doen. Vrijwillig is niet vrijblijvend de stichting moet op u kunnen rekenen!
 • Iedere vrijwilliger moet op de hoogte zijn waar zich de telefoon bevindt met de daarbij aanwezige lijst met telefoonnummers “wat te doen bij calamiteiten“. Dit houd in dat het protocollenboek moet worden gelezen en getekend voor akkoord.
 • Met uitzondering van de rookhoek is het op het hele terrein VERBODEN TE ROKEN.
 • Ervaring met dieren, administratie, kantine en/of pr is gewenst. Zonder ervaring kunnen helpers alleen onder begeleiding van een andere volwassen helper helpen..
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcoholische drank, drugs en medicijnen die het reactievermogen verminderen vrijwilligerswerk te komen verrichten en dit kan tot sancties leiden.
 • Bij zwangerschap moet men er rekening mee houden dat werken met dieren een extra risico (o.a. infectiegevaar) vormt en het lopen in MeerZoo en zullen in overleg andere activiteiten gaan doen. In deze periode kan men beter lichtere werkzaamheden zoeken. Overleg eventueel met de huisarts en coördinator.
 • Leden en helpers waar het van bekend is dat zij problemen met de luchtwegen hebben moeten uitgesloten worden van het stof ed.
 • Bij alle werkzaamheden dient men zich te houden aan de wettelijk voorgeschreven maatregelen, zoals beschermende kleding voorschriften en dergelijke.
 • Bij omgang met dieren moet men er rekening mee houden te zijn blootgesteld aan biologische agentia: virussen, bacteriën, gisten en schimmels.
 • In verband met het gevaar voor besmetting met de tetanusbacil geldt voor iedereen een dringend advies om zijn tetanusvaccinatie geldig te houden. Hiervoor kun je terecht bij de huisarts
 • Tijdens het zelf berijden van de pony`s of paarden is men verplicht een veiligheidscap met keurmerk CE en het EN 1384 teken te dragen.
 • De vrijwilliger, die behulpzaam is tijdens de lessen, werkt onder leiding van de instructeur.
 • Bij het starten van het vrijwilligerswerk krijgt de vrijwilliger een intake gesprek met de instructeur of de vrijwilligerscoördinator. Hierin kan de vrijwilliger aangeven wat zijn verwachtingen zijn, hoeveel tijd hij beschikbaar heeft voor het vrijwilligerswerk en wat zijn capaciteiten zijn. De organisatie moet aangeven welk soort werk zij te bieden heeft.
 • Bij afwezigheid of ziekte dient men dit zo vroeg mogelijk te melden bij de instructeur of het aanwezige bestuurslid. Lang van tevoren geplande afwezigheid (vakantie) kan reeds genoteerd worden op het afwezigheidrooster (vraag aan de bestuurder).
 • Minstens één maal per jaar wordt er een vergadering gehouden waar de vrijwilliger op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen, geïnformeerd wordt over de eventuele risico`s die aan het vrijwilligerswerk verbonden zijn, en waar hij zelf problemen kan aankaarten en signaleren.
 • De vrijwilliger kan bij problemen, die hij/zij tijdens het vrijwilligerswerk ondervindt, contact opnemen met de coördinator of een bestuurslid. Indien er geen oplossing gevonden wordt kan contact genomen worden met de vertrouwenspersoon.
 • Er zijn drie pauze´s ca 10,30 ochtend, ca 12,30 lunch en ca 15,00 middag pauze.
 • Jaarlijks wordt de vrijwilliger getrakteerd op een barbecue.
 • Er kunnen geen reiskosten worden vergoed.

Bij het niet naleven van de huisregels kan er schorsing volgen door het bestuur.